Coffeetopia

Aydınlatma Metni

Şerif Başaran Kahve Danışmanlık Hiz. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Coffeetopia) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Coffeetopia olarak, siz değerli müşterilerimizin sunduğu kişisel verileri şu amaçlarla topluyor ve işliyoruz:

 • Siparişlerinizi işlemek ve teslimat süreçlerini yönetmek
 • Müşteri hizmetleri desteği sağlamak
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik anketler ve geri bildirimler toplamak
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; iş ortaklarımızla, lojistik firmalarıyla, hukuki danışmanlarımızla ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla, veri güvenliği politikalarımızı sürekli olarak güncelliyor ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız, talepleriniz veya şikayetleriniz için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Şerif Başaran Kahve Danışmanlık Hiz. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Coffeetopia)

Telefon :+90 216 576 92 38 | +90 216 469 89 59

E-mail :info@coffetopia.com.tr

Veri güvenliği ve gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu konudaki sorularınız için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.